اس ام خنده دار 15

یه بار بچه خواهرم(7ساله) قرار شد شب بمونه خونه ما. ساعت 12شب بود اومد گفت دایی خوابم نمیاد یه فیلم بذار نگاه کنم. منم یه فیلمی و که قبلا نگاه کرده بودم گذاشتم و خودمم نشستم باهاش نگاه کنم. فیلم تموم شد ساعت دو بود گفتم برو بخواب دیگه دیر وقته. برگشته میگه فیلمت تکراری بود سه روز پیش تلوزیون پخش کرده بود.
من:-(((
دیگه کارم به کجا رسیده که این فسقلی هم سرکارم میذاره
اخه بگو کره خر فیلمو دیدی بگو یه فیلم دیگه بذارم
عجب

/ 1 نظر / 6 بازدید