اس ام اس دانشجویی 2

یادم آید روز دیرین، خوب وشیرین، اول ترم، وقت بسیار، درس اندک…

اما اینک روز آخر، روز تلخ امتحانات، آخر ترم، وقت اندک درس بسیار، درس بسیار، درس بسیار !

/ 1 نظر / 21 بازدید
هلناز

خیلی باحاله