اس ام اس عاشقانه جدید

مرنج از من ، که دل را نباشد طالقت رنجت / به دنیایی نمی بخشم صفای قلب یکرنگت

&&&&&


کَس نمیداند در این بحر عمیق / سنگ ریزه قیمت دارد یا عقیق

من همین دانم که در این روزگار / هیچ چیز ارزش ندارد جز رفیق


&&&&&

ای صبا گر بگذری از کوی مهرافشان دوست / دوست ما را گو سلامی ، دل همیشه تنگ اوست

&&&&&

دلتنگ دیدار تو ام / ای ماه شهر آرای من
ای چشم های روشنت / آیینه ی فردای من

 

/ 0 نظر / 6 بازدید