اس ام اس محرم 22

بیایید در ماه محرم زنجیر نزنیم! اما زنجیر از پای آزاد مردی باز کنیم...
سینه نزنیم؛ اماسینه دردمندی را ازغم و آه پاک کنیم...
اشکی نریزیم؛ اما اشک از چهره مظلومی پاک کنیم... آنوقت با افتخار بگوییم:
"یاحسین"
التماس دعا

/ 10 نظر / 7 بازدید
بنده خدا

کاش پشت چنین حرفی و متنی آدم دینداری باشد.آدمی که درد دین دارد. بعضی یاد گرفته اند با این حرف ها عزاداری محرم را کوچک کنند. هیچ کس به اندازه مولایمان و یادش زنجیر غفلت از پای انسانیت باز نکرده. هیچ کس در دنیا به اندازه مولایمان از سینه دردمند غافلمان غم نزدوده. هیچ اشکی به اندازه اشک برحسین علیه السلام دل ها را بر مظلومان رئوف نمی کند. . . . حواسمان باشد "یا حسین"

زینب

سالنامه ی عاشقان تنها یک برگ دارد که رویش نوشته اند : “کل یوم عاشورا”

زینب

مشک را پر آب کرد ؛ از خوشحالی حتی حواسش نبود که دستانش را بریده اند ! بعد از ریخته شدن آب هم آنقدر ناراحت بود که فرصت نکرد سراغی بگیرد از بازوانش ! وقتی که برادرش حسین (ع) آمد بالای سرش ؛ تا می خواست مانند همیشه دست به سینه سلام دهد ، تازه فهمید که دستانش نیستند …

زینب

نام ما را ننویسید ، بخوانید فقط سر این سفره گدا را بنشانید فقط آمدم در بزنم ، در نزنم می میرم من اگر در زدم این بار نرانید فقط میهمان منتظر دیدن صاحب خانه ست چند لحظه بغل سفره بمانید فقط کم کنید از سر من شر خودم را ، یعنی فقط از دست گناهم برهانید فقط حُرّم و چکمه سر شانه ام انداخته ام مادرم را به عزایم ننشانید فقط صبح محشر به جهنم ببریدم اما پیش انظار گنهکار نخوانید فقط پیش زهرا نگذارید خجالت بکشیم گوشه ای دامن ما را بتکانید فقط حقمان است ولی جان اباعبدالله محضر فاطمه ما را نکشانید فقط سمت آتش ببری یا نبری خود دانی من دلم سوخته گفتم که بدانید فقط گر بنا نیست ببخشید نبخشید اما دست ما را به محرم برسانید فقط

زینب

گفت : حرمله چرا درنگ کردی؟؟ پاسخ شنید : تیر بچگانه نداشتم همه اش ۳شعبه بود …..

زینب

گر چه در عشق فقط لاف زدن را بلدیم گر چه چندی ست که بی روح تر از هر جسدیم گر چه در خوب ترین حالت مان نیز بدیم جز در خانه ی ارباب دری را نزدیم …

زینب

سِـــه روز اول مــَرگم مَــرا کفــَن نکنـــید که مـَــن غـُــلامــَم و اربـــاب بی کفـــَن دارم …

زینب

دسـت بـر سـیـنـه گـذاریـد مــرا داخــلِ قــبـــــر مـمـکـن اسـت شــ ـــاه بـیـایـد بـه گــدا ســر بــزنــد…

زینب

بــه اشک چـــله گــرفتم که محــتــرم بـاشــم خــدا کنــد کــه شــب اربعیـــن حـــرم بــاشــم…

ایناز

خییییییییییییییلی قشنگ بو د مر30[لبخند]