اس ام اس دوستانه

ای دوست،
ما همانیم که بایاد تو مستیم هنوز...
از دوری تو جام بدستیم هنوز...
درخلوت خود،یاد ما باش که ما،
درخلوت خود،یاد تو هستیم هنوز..

$#$#$

$#$

$

دوچیز هیچوقت از یادم آدم نمیره:
دوستان خوب و روزهای خوب و یک چیز هم هیچوقت از دل آدم بیرون نمیره: روز خوبی که با دوستی خوب گذشت...

$#$#$

$#$

$

رفیق آلوچه نیست بهش نمک بزنى,
عاشقت نیست بهش کلک بزنى,
رفیق مقدسه,باید جلوش زانو بزنى
"زانو زدتم رفیق"

$#$#$

$#$

$

تو دنیا تنها ستاره ها هستند که بی منت چشمک میزنن...
ستارتم رفیق

$#$#$

$#$

$

فهمیده ام که آدمی در مقابل علاقه ای که در دیگران نسبت به خود ایجاد میکند مسئول است!!!!!!!!!!
(( سلام مسئول ))

/ 0 نظر / 7 بازدید