اس ام اس عاشقانه

1 - کلاغ پر ...
گنجشک پر ...
دل من ...
واسه تو ...
همیشه پر پر پر

 

2 - عشقو برات کشیدم میون موج دریا ، رو ماسه هاش نوشتم دوست دارم به دنیا

 

3 - شب پر از ستاره هایی باشه که هر شب سفارشتو به خدا میکنن تا همیشه ماه بمونی .

 

4 - کاش میشد اشک را تهدید کرد ، مهلت لبخند را تمدید کرد ، کاش می شد از میان لحظه ها ، لحظه دیدار را نزدیک کرد .

 

5 - 1 2 3 4 5 6 7 8 ... تا کی می خوای بشماری؟ بیشتر از اینا می خوامت

 

6 - شبی به دنبال معنایی برای تو میگشتم تو بالاتر از هر معنا و من بیهوده میگشتم

 

7 - سه نفر تو قلب جای دارن 1 خدا 2 مادرم 3 پدرم ، آخی تو نیستی ؟؟؟؟؟
تو ضربان قلب منی 4 ، 5 ، 6 ، 7 - - - - - - - - اینا همه جای خالیه توئه

 

8 - گر کسی به حرفت گوش کرد براش مهمی . اگز بت فکر کزد براش عزیزی و اگر الان برات پیام داد بدون خیلی دوست داره .

 

9 - عشق مثل میس کال میمونه ، وقتی میخوای بگیریش وامیسته اما دوستی مثل پیامکه چون میاد تو اینباکست تا وقتی که خودت پاکش کنی ...

 

10 - خواب اصحاب کهف قصه تکراری ماست / ما همانیم که در غار دلت پوسیدیم ...

/ 0 نظر / 6 بازدید