اس ام اس زیبا

همه شب فکرم این است وهمه شب سخنم گر روم دیر به منزل چه بگویم به زنم!

&&&

&&

&

از برنامه 90 مزاحمتون می شم. می خواستم بگم شما به عنوان بهترین گل سال انتخاب شدید

&&&

&&

&

گلها همه با اذن تو برخواسته اند از بهر ظهور تو خود آراسته اند مردم در همه حال در هر بهار، بی شک اول فرج تو را از خدا خواسته اند ...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید