اس ام اس عاشقانه 9

اول به نام عشق . . . دوم به نام تو . . . سوم به یاد مرگ . . . بر لوح شیشه ای قلبت بنویس : یا تو و عشق ، یا من و مرگ زمان! به من آموخت که دست دادن معنی رفاقت نیست .... بوسیدن قول ماندن نیست ..... و عشق ورزیدن ضمانت تنها نشدن نیست !

/ 0 نظر / 5 بازدید