اس ام اس دلتنگی 29

حکایت من حکایت کسی است که عاشق دریا بود اما قایق نداشت دلباخته سفر بود ولی هم سفر نداشت .حکایت من کسی است که زجر کشید اما ضجه نزد زخم داشت و ننالید حکایت من حکایت کسی است که پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه صداها را بشنود...

/ 0 نظر / 6 بازدید