اس ام اس دوستی و دلتنگی

یادت ای دوست به خیر
بهترینم خوبی؟؟؟
خبری نیست ز تو !
دل من میخواهد که بدانی بی تو دلم اندازه دنیا تنگ است
یادت ای دوست به خیر...

...

..

.

انگارپاى ثانیه ها لنگ مى شود وقتى دلى براى دلى تنگ مى شود

...

..

.

دور بودن از عزیزان مشکل است / إمتحان با وفایی ،در جدایی حاصل است / گرچه من دورم زپیشت ای رفیق / دوریت دریا و یادت ساحل است.

...

..

.

بى روى او به دنیا،یک ذره نیست میلى از وقت رفتن او،خیلى گذشته،خیلى دلتنگم و پریشان،با یک امید کم رنگ شاید براى من هم دلتنگ مانده لیلى

...

..

.

آمد اما در نگاهش آن نوازش ها نبود
چشم خواب آلودش را مستى و رویا نبود
لب همان لب بود اما بوسه اش گرمى نداشت
دل همان دل بود اما مست و بى پروا نبود...

 

/ 0 نظر / 8 بازدید