اس ام اس جدید 10

گفتم: خدایا از همه دلگیرم، گفت: حتی ازمن؟
گفتم: دلم را ربودند، گفت: بیش ازمن؟
گفتم: چقدر دوری؟! گفت: تو یا من؟!
گفتم: تنهاترینم، گفت: تنهاتر ازمن؟
گفتم: خدایا کمک خواستم، گفت: از غیرازمن؟
گفتم: دوستت دارم، گفت: بیشتر ازمن؟

/ 0 نظر / 5 بازدید