اس ام اس فلسفه بخش 1

1 - در لحظات شادی خدا را ستایش کن و همین که به لحظه های سختی رسیدی
در لحظه های سختی خدا را جستجو کن و همین که به لحظه های آرامش رسیدی
در لحظه های آرامش خدا را مناجات کن و همین که به لحظه های دردآور رسیدی
در لحظه های دردآور حتما به خدا اعتماد کن تا همیشه به موفقیت های بزرگ دست یابی

 

2 - هر که در امور مهم با خردمندان مشاوره میکند همواره شریک عقل آنان خواهد بود

 

3 - عمری که اجل مدام در پی آن می تازد هر که غم و غصه بخورد می بازد

 

4 - ای دوست تو هرگز در چشم و نزد ما پیر نیستی و نخواهی شد
زیرا ما در همان روز اول زیبایی درون تو را درک کردیم

 

5 - مقصد جایی در انتهای مسیر نیست
بلکه لذت بردن از قدمهایی است
که در هر لحظه برمی داریم

 

/ 0 نظر / 5 بازدید