اگه مثل خون تو رگهام باشی واسه دیدنت هزار بار خودزنی میکنم