امروز دوباره یادتو داغ دلم رو تازه کرد نبودنت کنار من غمهامو بی اندازه کرد