قبل از ازدواج:

پسر: بالاخره موقعش شد. خیلی انتظار کشیدم.

دختر: می‌خوای از پیشت برم؟

پسر: حتی فکرشم نکن!

دختر: دوسم داری؟

پسر: البته! هر روز بیشتر از دیروز!


دختر: تا حالا بهم خیانت کردی؟

پسر: نه! برای چی می‌پرسی؟ 

دختر: منو می‌بوسی؟

 پسر: معلومه! هر موقع که بتونم.

دختر: منو می‌زنی؟

 پسر: دیوونه شدی؟ من همچین  آدمی‌ام؟!

دختر:می تونم بهت اعتماد کنم؟!

پسر: بله.

دختر: عزیزم!

بعد از ازدواج: کاری نداره! از پایین به بالا بخون !