مازندرانی ترین اس ام اس سال : رزین نگاهت میچکای دلم را پتکا کرد!