یه هدیه واسه تو برو پایین
.
.
.
کسی کنارت نیست؟
.
.
.
خب برو درو قفل کن
.
.
.
پرده هارو بکش
.
.
.
چشماتو ببند
.
.
.
دستتو بیار جلو
.
.
.
بگیرش یه کم داغه
.
.
.
هرجا میخوای بذارش
.
.
.
این قلب پاک منه هدیه واسه تو