سالروز ازدواج امام علی(ع)و امام فاطمه(ع)مبارک

بزرگ فکر کن کوچک عمل کن.«امام علی (ع)»

Smms.persianblog.ir

پایداری زندگی به برنامه ریزی درست و وسیلهی رسیدن به ان مدیریت صحیح است.«امام علی (ع)»

Smms.persianblog.ir

عاقبت اندیشی پیش از عمل ،تو را از پشیمانی در امان می دارد.«امام علی (ع)»

Smms.persianblog.ir

بزرگترین دلیل بر خردمندی،نیک عاقبت نگری است.«امام علی (ع)»

Smms.persianblog.ir

دیروزت از دست رفت و به فردایت یقین نیست و امروزت غنیمت است،پس این فرصت بدست امده را دریاب.«امام علی (ع)»

Smms.persianblog.ir

همه ی کمال در شناخت عمیق دین و شکیبایی در پیشامدهای ناگوار و اندازه نگاه داشتن در زندگی است.«امام علی (ع)»

Smms.persianblog.ir

مبادا فرصت های بدست امده را از دست بدهی که در این میدان ان که وقت را ضایع کند زیان میبیند.«امام علی (ع)»

 

دوستان نظرتون راجع به این پست برام مهمه

(لطفا نظر دهید)