تور سفید رو سرت پیرهن مشکی منه الاهی خوشبخت شی عزیز عشقت همیشه پیشم