دختر: وقتی میخواد بیرون بره . پنج ساعت و نیم آرایش میکنه هفتاد نوع لباس عوض میکنه . ده جور عطر به خودش میزنه بعد میره بیرون و یه ربع بعد بر میگرده.
پسر: وقتی میخواد بیرون بره . یه ربع لباس می پوشه و تا بفهمی چی شده سریع پریده توی خیابون و ده ساعت بعد بر میگرده.

دختر: وقتی میخواد خرید کنه قیمت تمام اجناس مغازه رو می پرسه طوری که فروشنده تصمیم به خودکشی میگیره و بعد هیچ چیز از مغازه نمی خره .
پسر: اولین جنسی که توی مغازه ببینه میخره و میاره خونه و می پوشه بعد تازه متوجه میشه که اندازش نیست

دختر: بعد از پرسیدن کلیه اجناس و قیمت شورت فروشنده اگه کمی فروشنده شانس داشته باشه تصمیم به خرید یه جنس میگیره و بعد وارد عملیات چونه زنی میشه .
پسر: بعد از انتخاب جنس پول دوبله و سوبله به فروشنده میده طوری که تا آخر ماه ته جیبش شیپیش می مونه

دختر: دو روز و نیم توی حموم میمونه و عملیات تاکتیکی روی خودش انجام میده.
پسر: پنج دقیقه و سی و چهار ثانیه رکورد حمام رفتن میزنه .

دختر: برای تابستان کلاس کامپیوتر و زبان و تایپ و ........ رو انتخاب میکنه.
پسر: ماه اول تیکه انداختن به دختران گرامی . ماه دوم تور کردن

ماه سوم با عرض پوزش

دختر: لباس چسبون میپوشه تا حدی که همه بر آمدگی هاش  قلمبه بزنه بیرون
پسر: لباس گشاد تا اونجایی که سی و پنج نفر توش به راحتی جا بشن .

دختر: موقع راه رفتن خودشو را طوری تکون میده که همه انگشت به دهن بمونن .
پسر: طوری راه میره که از پشت احساس میکنه یه شتر داره یورتمه امتحان میده

(نظر یادتون نره)