اس ام اس عاشقانه

 

تقدیم به کسى که درکنارم نیست، اما حس بودنش به من شوق زیستن مى دهد.