اس ام اس جدید

دیشب که نمیدانستم به کدام یک از گریه هایم بگریم! خندیدم