اس ام اس جدید

میگن خدا وقتی پنجره بهشت باز میکنه ازت میپرسه چه آرزویی داری؟
منم میگم خدایا همیشه مواظب اون کسی باش که داره این پیامو میخونه چون برام خیلی عزیزه..