اس ام اس

اس ام اس عاشقانه

وقتی تو رو از دست دادم، اشکی نریختم! زیرا که تمام اشکهایم را برای بدست آوردنت ریخته بودم.