انگشتتو مشت کن.... مشته؟ مشته مشته؟
حالا محکم بزن تو چشات تا کور شی دوریمو نبینی.....!!