خیالت همیشه هست اما امروز دلم خودت را میخواست نه خیالت را

با تشکر از فرستنده:sofia