آقا یبار یه مشتری خاص اومد مغازه یه مانتو پسند کرد .
گفت : قیمت؟
گفتم :48 هزار
گفت: او ه ه ه ه ه چقد گرون!!!!!!!
اگه 58 هزار حساب کنی میبرم!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دوساعت داشتم براش توضیح میدادم که بابا 48 هزار با تخفیف 45 هزار میشه...
هیچی دیگه آخرش همون 58 هزار رو گذاشت رو ویترین و گفت که اگه خودتو هم بکشی دیگه نمیدم!!!!!!
خدایی یاد بگیرین!!! مشتری به این میگن!!!