دمش گرم...تا اخرش پایمه...حتی پای دودمم میشینه...جاسیگاریم!!!(لایک پلیز)