اس ام اس برای دوست شدن

تا حالا به رابطه ی دوتا چشم دقت کردی؟باهم باز میشن باهم بسته میشن باهم میخنده باهم گریه میکنن و باهم میچرخند جالب اینجاس که هیچکدوم هم دیگرو نمیبینن دوستی یعنی این...