اس ام اس - اس ام اس کوتاه خنده دار

 

سه تا زن دارن بستنی می خورن : یکی لیس می زنه .یکی هم گاز می زنه یکی هم می مکه .کدومشون شوهر دارن؟ نه بی ادب اونی که حلقه دستشه!!!