اس ام اس عاشقانه توپ,اس ام اس عاشقانه و دوستی

 

میدونی من دوست دارم من عاشقتم میمیرم برات میبوسمت . . . چند تا میم داره ؟