اس ام اس عاشقانه کوتاه,پیامک عاشقانه باحال

تو دریایی و من موجی اسیرم...که می خواهم در آغوشت بمیرم... بیا دریای من آغوش بر کش...نمی خواهم جدا از تو بمیرم