اس ام اس,اس ام اس دلتنگی

 

همیشه دور بودن معنای فراموش کردن نیست ، گاهی فرصتی ست برای دلتنگ شدن