اس ام اس,اس ام اس فلسفی,جملات بزرگان,جمله ای زیبا از چارلی چاپلین

شاید دَرد من دلیل خنده کسی شود.
اما خنده من هرگز نباید باعث درد کسی شود.

(چارلی چاپلین)