اس ام اس,اس ام اس نیمه شب,اس ام اس نیمه شب سرکاری,اس ام اس نامردی

بیدار شو ببین یکی میخواست از خواب بیدارت کنه من نذاشتم کار خوبی کردم؟