اس ام اس,اس ام اس عاشقانه,اس عاشقانه91,زیبا ترین اس ام اسهای عاشقانه را در وبلاگ ما بخوانید.

اگر کبو تران پرواز رافراموش کنند ! من هرگز فراموش نمی کنم ! باتمام وجودم دوستت دارم !! اگر شب بی ستاره باشد مراخیالی نیست !! چون تو تنهاستاره قلب منی!