اس ام اس عاشقانه,اس ام اس کوتاه عاشقانه,اسعاشقانه91,اس عاشقانه جدید,اس ام اس عشقولانه

شمع سوزان توام اینگونه خاموشم نکن از کنارت رفته ام اما فراموشم نکن