اس ام اس عاشقانه,اس ام اس کوتاه عاشقانه,اس عاشقانه

یکی در آرزوی دیدن توست ، یکی در حسرت بوسیدن توست ، ولی من ساده و بی ادعایم ، تمام هستی ام خندیدن توست . .