اس ام اس فلسفی عاشقانه,اس ام اس کوتاه عاشقانه,اس ام اس عاشقانه کوتاه جدید

زچشمت چشم آن دارم، که از چشمت نیندازد به چشمانت قسم،که چشمانم به چشمان تو مینازد