برای نبودنت گلایه نمیکنم چون تا نبودنت نباشه لذت بودنت احساس نمیشه