استهلو یا ایها الذین لا اسمسون "اسهال بگیرید ای کسانی که SMS نمی دهید!"